Men's Fashion Cluster

Men's Fashion Cluster - The Global Men's Fashion Union

Дизайнери

Профили на дизайнери, подкрепени от Men’s Fashion Cluster

Бетина Димитрова Цветкова – 11а клас,  на 17 год., специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

Павел Ивов Дойчинов –  на 24 год., специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

РУ, спец.“Пром.дизайн

Десислав Миленов Тодоров – на 24 год., специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

РУ, спец.“Пром.дизайн“

Мариела Миленова Печинякова – на 22 год.,специалност „Моден дизайн” РУ, спец.“Пром.дизайн“

Симона Генадиева Лилова Тодоров – на 24 год., специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

Октай Османов Реджебов – 12 а клас на 18 год., специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

Пламена Свиленова Стоянова – 24 год, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

РУ, спец.“Пром.дизайн“

Харика Ерол Раифова – на 22 год, спец. „Производство на облекло от текстил”, 12-в клас

Елис Исмаил Сакар -12 а клас на 18 год., специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

Николета Павлова Цветкова -10б клас на 16 год., Специалност „Моден дизайн”

Айлин Ялчън Шезаи – 12а клас, на 18 год., специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

Венцислав Пламенов Петров – ,год 24, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

РУ, спец.“Пром.дизайн“

Илияна Ивайлова Илиева –  на 22 год., специалност „Моден дизайн”, РУ, спец.“Пром.дизайн“

Бранимира Ивайлова Вичева – 11а клас, на 18 год., специалност  „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

Цвета Бижева Бижева – 12а клас, „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

Велина  Светославова Бърдарова – 19 г., „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

Моника Антонова Симеонова – 11а клас,  на 18 год. специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

Росица Иванова Венкова – 11а клас на 17 год, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

Габриела Ивайлова Казакова – 11а клас, на 17 год.  специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

Мартин Петров Петров – на 15 год., специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

 

Национална художествена академия с дизайнери:

Иван Гинчев

Михаела Славева

Виктория Динева

Петя Балева

Цветомир Петков

Нов Български Университет с дизайнери:

Памела Велкова

Айлин Елмаз

Лилия Кръстева

Камелия Давидкова

Теодара Митова

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград с дизайнери:

Айше Чаушева

Йорданка Ангелова

Димитрина Николова

Ирина Ваклинова

Звездимира Десподова

Вяра Маринова

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” с дизайнери:

Евелина Дойчинова

Ина Куртева

Радостина Фотева

Михаела Желева

© 2024 Men's Fashion Cluster

Theme by Anders Norén