Men's Fashion Cluster

Men's Fashion Cluster - The Global Men's Fashion Union

Copenhagen International Fashion Fair

Copenhagen International Fashion Fair беше посетен от директора на MFC Деан Манев – 04.08.15 – 08.08.15

На щанда на MFC присъства дизайнера от Италия Vincenzo Iadicicco, чиито модели бяха представени на панаира с подкрепата на MFC.

Previous Post

Leave a Reply

© 2024 Men's Fashion Cluster

Theme by Anders Norén