Men's Fashion Cluster

Men's Fashion Cluster - The Global Men's Fashion Union

Мария Георгиева Попова

Maria-Georgieva-1bМария Попова е родена на 17 юли 1990 година в гр.София. Завършила е НСОУ София, профил “Моден дизайн” и продължава обучението си в същата специалност в Нов Български Университет.

По време на досегашното си обучение Мария е участвала в различни проекти,изложби и конкурси от национален мащаб. Представила е свои облекла във филм-ревю на тема “Кино,Кино” и ревю бенефис на профил “Моден дизайн”,НСОУ София. Проектирала и реализирала е проекти като “Body-Art” и “Тракийски легенди”.

Мария печели 2-ро място в Националния конкурс за младежко облекло под егидата на Министерството на образованието.

© 2024 Men's Fashion Cluster

Theme by Anders Norén