Men's Fashion Cluster

Men's Fashion Cluster - The Global Men's Fashion Union

Гергана Илчевска

gergana-ilchevskaГергана е родена на 12 декември 1985 година в град Пловдив. Завършила е средното си образование в родния си град със специалност “Моделиране и конструиране на облеклото” в професионална гимназия по облекло-ПГО.

В момента завършва обучението си в специалност “Мода” в Нов Български Университет. В галерията публикуваме снимки на проекти, с които е взимала участия в различни конкурси по време на обучението си.

© 2024 Men's Fashion Cluster

Theme by Anders Norén