Men's Fashion Cluster

Men's Fashion Cluster - The Global Men's Fashion Union

Антония Тошева

Antonia-Tosheva-1bАнтония Тошева е бакалавър по Мода в Нов български университет, випуск 2010 г. при доц.Момекова. Занимава се с мода, както професионално, така и в свободното си време. Работи като дизайнер в известна българска фирма със собствена марка. Има добрата възможност да стартира кариерното си развитие в тази сфера, почти непосредствено след завършване на висшето си образование. През свободното си време шие дрехи в домашни условия, които намират пазар в малки дизайнерски ателиета и сред нейни лични познати.

© 2024 Men's Fashion Cluster

Theme by Anders Norén